Δήμος Καλαβρύτων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο Δήμος Καλαβρύτων, μετεξέλιξη της παλιάς Επαρχίας Καλαβρύτων, καταλαμβάνει το ΝΑ τμήμα του Ν. Αχαΐας. Τα σύνορα αυτής είναι προς τα δυτικά o Δήμος Ερυμάνθου και ο Νομός Ηλείας, νότια ο Νομός Αρκαδίας, ανατολικά ο Νομός Κορινθίας και βόρεια ο Δήμος Αιγιαλείας.

Η περιοχή της επαρχίας Καλαβρύτων, δηλαδή ο Δήμος Καλαβρύτων πλέον, έχει έκταση 1.058 τ. χλμ. η οποία αντιστοιχεί στο 32,33% της έκτασης του Νομού Αχαΐας.

Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας) και περιλαμβάνει 4 Δημοτικές Ενότητες και 66 Τοπικές Κοινότητες.

Για πρώτη φορά επαρχία Καλαβρύτων συστάθηκε το 1687 κατά την Β’ ενετοκρατία (1685-1715) και σύμφωνα με την ενετική διοικητική διαίρεση ανήκε στην διοίκηση της Αχαΐας. Η διοικητική αυτή διαίρεση συνεχίστηκε και επί Τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση με μικρές μεταβολές ως προς την έκτασή της.

Με το Β.Δ. της 3ης (15) Απριλίου 1833 (ΦΕΚ12), «Περί της διαιρέσεως τον Βασιλείου και της διοικήσεως του», ορίσθηκε, για πρώτη φορά στα πλαίσια του νέου ελληνικού κράτους η επαρχία Καλαβρύτων, (άρθρο 4, παρ. 2), «Την επαρχίαν Κιναίθης (Καλαβρύτων) συνισταμένην εκ της μέχρι τούδε επαρχίας των Καλαβρύτων. Πρωτεύουσα της επαρχίας ορίσθηκαν τα Καλάβρυτα (Κίναιθα)».

Δηλαδή η επαρχία Καλαβρύτων με τη διοικητική διαίρεση του 1833 ήταν μία από τις τέσσερις επαρχίες του Νομού Αχαΐας και Ήλιδος με αρχικό όνομα επαρχία Κυναίθης. Οι 13 δήμοι που αποτέλεσαν την επαρχία ήταν οι εξής:

1. Καλαβρύτων, 2. Αροανίας, 3. Καλλιφωνίας, 4. Κερπινής, 5. Κλειτορίας, 6. Κράθιδος, 7. Λαπαθών, 8. Λευκασίου, 9. Νωνάκριδος, 10. Πάου (Παΐων), 11. Σουδενών, 12. Φελλόης, 13. Ψωφίδος

Οι 13 δήμοι παρέμειναν με τη μορφή αυτή μέχρι το 1912 οπότε καταργήθηκαν και καθιερώθηκε ο θεσμός της κοινότητας.

Το 1944 αποσπάσθηκαν από την επαρχία Καλαβρύτων οι κοινότητες που αποτελούσαν τους Δήμους Κραθίδος και Φελλόης και τέλος το 1997 οι κοινότητες και οικισμοί του Δήμου Νωνάκριδος που προσαρτήθηκαν στην επαρχία Αιγιάλειας (σημερινός Δήμος Αιγιάλειας).

Στη συνέχεια το 1997 με το σχέδιο Καποδίστριας συγκροτήθηκαν τέσσερις νέοι δήμοι, οι εξής:

1. Καλαβρύτων, 2. Αροανίας, 3. Λευκασίου (μετέπειτα Κλειτορίας) και 4. Παΐων.

Με το σχέδιο Καλλικράτης ΦΕΚ 87Α – 07/06/2010, που ακολούθησε το σχέδιο Καποδίστριας οι δήμοι Αροανίας, Κλειτορίας και Παϊων καταργήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο δήμο Καλαβρύτων και δημιούργησαν το νέο Καλλικρατικό Δήμο Καλαβρύτων, οπότε πλέον όλα τα εδάφη της πρώην επαρχίας αποτέλεσαν πάλι μια ενιαία αυτοδιοικούμενη μονάδα ως Δήμος Καλαβρύτων.

Στις 23-04-1993 η πόλη των Καλαβρύτων ονομάζεται «Μαρτυρική Πόλη των Καλαβρύτων» (Νόμος 2130 – ΦΕΚ 62/Α’).

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ!