Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας

Πρόεδρος: Ευθ. Βαζαίος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Μ. Καρύδη – Γεωργαντά

Β’ Αντιπρόεδρος: Ε. Χάμψα

Γεν. Γραμματέας: Δ. Χριστοδούλου

Ειδικός Γραμματέας: Χ. Λεχουρίτη

Ταμίας: Α. Συκωτάκη

Μέλος: Γ. Γεωργακόπουλος

Μέλος: Κ. Ροδόπουλος

Μέλος: Μ. Καστριώτη – Αγρίου

Αν. Μέλος: Α. Καμπά – Χονδρονικόλα

Αν. Μέλος: Ζ. Μέλχερ-Παπακωντίνου