Μέλη – Συνδρομές

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας, δικαίωμα να γίνουν μέλη της έχουν όλοι όσοι:

Η ετήσια συνδρομή των Μελών στην Ένωση ανέρχεται στο ποσό των 10 € *.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει στα γραφεία της Ένωσης, ή με κατάθεση στον τραπεζικό της λογαριασμό Εθνική Τράπεζα 155/296074-57 (Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας), με αναγραφή του ονοματεπωνύμου του καταθέτη στην τραπεζική εντολή.

* Το ποσό της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Της συνδρομής εξαιρούνται οι φοιτητές-μέλη του Συλλόγου.