Ο σκοπός, οι δράσεις και οι αρχές της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας

logo
Ο ΣΚΟΠΟΣ, ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ο σκοπός και η δράση της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εστιάζουν:

 • Στη καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων

 • Στην ανάδειξη της τοπικότητας και των χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων

 • Στο φυσικό περιβάλλον, την τοπική γεωγραφία, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, στους ιστορικούς κοινωνικούς δεσμούς, τα κοινωφελή έργα και τη Συλλογική κουλτούρα.

Με τις δράσεις της η Ε.Κ.Α. θέλει να αναδείξει και προωθήσει

 • Τη διατήρηση των ηθών και των εθίμων του τόπου και την ήπια προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα

 • Τη διάχυση στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο των πολιτιστικών αξιών και των αξιών της παράδοσης του τόπου τους και της ενσωμάτωσής αυτών των αξιών στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει καθημερινά η σύγχρονη πραγματικότητα.

 • Την καταγραφή και προώθηση των τοπικών μορφών και ιδιαιτεροτήτων της κάθε μορφής τέχνης (εικαστικά, θέατρο, χορός, μουσική ). Tη δημιουργία ανάλογων ομίλων και ομάδων καλλιέργειας των τεχνών κατά επίπεδο ηλικίας, με έμφαση στις μικρές και αξιοποίηση των γνώσεων των παλαιοτέρων γενεών.

 • Τη διάδοση του τοπικού και εθνικού πολιτισμού με κάθε πρόσφορο μέσο

 • Την προβολή του ντόπιου πολιτιστικού στοιχείου

 • Τη τοπική κοινωνική οικονομία, μέσω της κοινωνικής Αλληλεγγύης, του συνεργατισμού και του εθελοντισμού, έννοιες ιστορικά συνδεδεμένες με την παραδοσιακή τοπική κουλτούρα.

Οι βασικές αρχές της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας είναι:

 • Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
 • Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις,
 • Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών της,
 • Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της
 • Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς.

Ένα μέρος του παρελθόντος πεθαίνει κάθε στιγμή και η θνησιμότητα του μας μολύνει, αν προσκολληθούμε σ’ αυτό με υπερβολική αγάπη.

Ένα μέρος του παρελθόντος μένει πάντα ζωντανό και αν καταφρονήσουμε τη ζωντάνια του, κινδυνεύουμε.

Γιώργος Σεφέρης